There was an error in this gadget

Search This Blog

Tuesday, March 2, 2010

SEGALA SESUATU KARENA RAHMAT ALLAH SWT

Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari ra, ia berkata: Rasulullah SAW keluar mendatangi kami lantas bersabda : "Karibku Jibril as. baru saja datang kepadaku dan berkata ; " Wahai Muhammad, demi Dzat yang mengutusmu sebagai nabi dengan benar, sesungguhnya ada salah seorang di antara hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah Ta'ala selama 500 tahun di puncak suatu gunung yang lebar dan panjangnya 30 hasta dan dikelilingi oleh laut seluas 4000 perjalanan, dari setiap penjuru Allah memancarkan sumber air segar dengan lebar satu jari yang mengalirkan air segar (kepadanya) yang menggenang dari bawah gunung itu, dan (Allah juga mengaruniakan) pohon delima yang setiap hari mengeluarkan sebuah delima. Setiap waktu sore ia turun untuk wudhu dan memetik delima itu lantas memakannya, kemudian mengerjakan salat dan memohon kepada Tuhannya agar dicabut nyawanya dalam keadaan sujud, serta memohon agar badannya tidak tersentuh oleh bumi yang lain sampai nanti dibangkitkan. Sewaktu ia sedang sujud, Allah mengabulkan permohonannya itu. Jibril as. berkata: "Apabila kami melewatinya, baik sewaktu kami turun maupun naik, ia selalu tetap berada dalam keadaan yang sama, yakni dalam keadaan sujud." Jibril as. berkata: "Kami mendapatkan dalam ilmu bahwa dia nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan, lalu dihadapkan di hadapan Allah Ta'ala, lantas Allah Yang Maha Pemberkah lagi Maha Tinggi berfirman: “Masukkanlah hambaKu ini ke dalam surga karena rahmatKu.” Orang itu menjawab: “Yang benar adalah karena amalku”. Allah Ta’ala lantas berfirman kepada malaikat-Nya ; “Hitunglah hambaKu ini, (yakni antara) nikmatKu dengan amal perbuatannya:. Kemudian didapatkan bahwa nikmat penglihatan saja sudah meliputi ibadahnya selama 500 tahun, padahal masih banyak nikmat-nikmat tubuh yang lain, maka Allah berfirman: “Masukkanlah hambaKu ini ke dalam neraka”. Orang itu lalu ditarik ke dalam neraka; dan ia berkata: “Wahai Tuhanku, karena rahmatMu masukkanlah saya ke dalam surga”. Allah lantas berfirman: “Kembalikanlah ia”. Kemudian ia dibawa di hadapanNya, lalu Allah bertanya: “Wahai hambaKu, siapakah yang menciptakan kamu dimana kamu tadinya tidak ada?” Ia menjawab: “Engkau wahai Tuhanku”. Allah bertanya: “siapakah yang menempatkan kamu di tengah-tengah kebun, mengeluarkan air tawar dari tengah-tengah kebun, mengeluarkan air tawar dari tengah-tengah air yang asin, siapakah yang mengeluarkan buah delima pada setiap malam, dimana delima itu hanya keluar setahun sekali, dan kamu memohon kepadaKu agar Aku mencabut nyawamu sewaktu kamu sedang sujud, dan Aku telah melakukannya. Siapakah yang melakukan semua itu?” ia menjawab : “Engkau wahai Tuhanku”. Allah berfirman: “Itu semua adalah karena rahmatKu; dan karena rahmatKu pula Aku memasukkan kamu ke dalam surga”. Jibril as. Berkata; “Segala sesuatu itu adalah karena rahmat Allah”

(dinukil dari kitab Tanbihul Ghaafiliin Bab : Apa Yang Bisa Diharapkan dari Rahmat ALLAH)

Kajian :
1.Hadist diatas memberikan kita pelajaran agar tidak membangga-banggakan amal kita di dunia.
2.Sudah sepatutnyalah kita menyukuri nikmat Allah yang tiada terhitung lagi telah kita nikmati selama ini. Jika nikmat penglihatan saja nilainya jauh melebihi amal ibadah seorang ahli ibadah selama 500 tahun, maka bagaimana dengan kita yang hidup di jaman sekarang ini ? masihkan kita layak membangga-banggakan amalan-amalan kita ? Marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah, memperbanyak amal, seraya memohon kepadaNya disetiap waktu agar kita dimasukkan kedalam orang-orang yang senantiasa dirahmati Allah dunia akhirat. Allaahumma nas’aluka rahmatan fid dunya wal akhirah, Amiin

Semoga bermanfaat...

Wednesday, February 10, 2010

Pelajaran Tentang Ikhlas dan Riya'

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi SAW bersabda: “Sesungguhnya allah yang Maha Suci dan Maha tinggi pada hari qiyamat turun kepada para hamba untuk mengadili mereka, dan setiap umat itu berlutut. Orang yang pertama kali dipanggil adalah orang yang mengumpulkan (hafal) al Quran, orang yang terbunuh di jalan Allah dan orang yang berharta banyak.
Allah berfirman: kepada Qari’: “bukankan AKU ajarkan kepadamu sesuatu yang AKU turunkan kepada utusanKU?” ia menjawab: “Ya, wahai tuhanku”. DIA berfirman: “Apakah yang kamu amalkan dalam apa yang kamu ketahui?”. Ia menjawab: “Saya selalu melaksanakannya tengah malam dan tengah hari”. Allah berfirman kepadanya: “Kamu berdusta”. Malaikatpun berkata kepadanya: “Kamu berdusta”. Allah berfirman: “Namun kamu menghendaki untuk dikatakan: “Sesungguhnya fulan itu qari’, hal itu telah diucapkan”
Orang yang berharta didatangkan, lalu Allah berfirman kepadanya: “Bukankan AKU telah memberi kelapangan kepadamu sehingga AKU tidak membiarkan kamu membutuhkan kepada seseorang?” Ia berkata: “Ya, wahai Tuhanku”. DIA berfirman “Apakah yang kamu kerjakan dalam harta yang AKU berikan kepadamu?” Ia menjawab: “Saya bersilaturahmi dan bersedekah”.Allah berfirman: “Kamu berdusta”. Malaikatpun berkata kepadanya: “Kamu berdusta”. Allah Ta’ala berfirman: “Tapi kamu ingin dikatakan: “Fulan itu dermawan, dan itu telah diucapkan”.
Orang yang terbunuh di jalan Allah didatangkan, lalu Allah berfirman kepadanya: “karena apakah kamu terbunuh?’ Ia menjawab: “Saya diperintah untuk berjuang di jalanMU, maka saya berperang hingga saya terbunuh:. Allah Ta’ala berfirman kepadanya: “Kamu berdusta”. Malaikatpun berkata kepadanya; “Kamu berdusta”. Allah berfirman: “Tetapi kamu berkeinginan untuk dikatakan: “Fulan itu pemberani, dan itu telah diucapkan”.
Kemudian rasulullah menepuk dua lututku seraya bersabda: “Wahai Abu Hurairah, tiga orang itulah makhluk Allah yang pertama kali dibakar oleh api neraka pada hari Qiyamat”

Hadits ini diriwayatkan oleh At Tirmidzi dalam Shahihnya bab Riya’ dan Sum’ah

KAJIAN :

1. Riya'
Sabda Rasulullah SAW: "Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kamu adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya: “ Wahai Rasulullah, apakah syirik kecil itu?” Beliau bersabda: “Riya”. Allah Ta’ala akan berfirman kepada mereka pada hari dibalasnya para hamba atas amal-amal perbuatan mereka: “Pergilah kamu kepada orang2 yang kamu pameri sewaktu di dunia, maka lihatlah apakah kamu dapat memperoleh suatu kebaikan dari mereka.”
Dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi SAW bersabda: Artinya: Allah Ta’ala berfirman: “Aku adalah Dzat yang paling tidak membutuhkan sekutu syirik. Aku tidak membutuhkan amal yang didalamnya terkandung persekutuan kepada selain Aku. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal perbuatan yang di dalamnya terkandung persekutuan selain Aku, maka Aku lepas daripadanya”

Riya’ adalah perbuatan buruk/tercela, riya’ dalam ibadah sama saja dengan menertawakan Allah SWT. Hakikat riya’ adalah mencari kedudukan di hati manusia dengan ibadat dan perbuatan-perbuatan yg baik. Riya’ adalah syirik tersembunyi.

Waki’ menceritakan dari Sufyan Ats-Tsauri dari seseorang yang mendengar Muhahid berkata:
Artinya: Ada seseorang datang kepada Nabi SAW dan berkata: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya akau bershadaqah dengan sesuatu shadaqah, kemudian dengan shadaqah itu saya mengharapkan keridhaan Allah Ta’ala dan saya juga ingin dikatakan orang yang baik (oleh orang lain):, kemudian turunlah ayat,
فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا
Artinya: “Maka barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan dan janganlah dia mempersekutukan dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya” (QS: Al Kahfi, 18: 110)

Maksudnya hendaklah ikhlas karena Allah dalam beramal, jangan sekali-kali mengharap sesuatu selain kepada Allah yang akan menyebabkan pahala amalan tsb pupus/hilang. Sebagaimana firman Allah,
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا
artinya : “Dan Kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu (bagaikan) debu yang beterbangan.” (QS. Al Furqan 25: 23)

Mengapa Allah menghapus pahala amal karena riya’ tidak lain karena amal yang disertai riya’ itu pada dasarnya mempersekutukan sekaligus menipu Allah SWT. Orang-orang seperti inilah sebenarnya yang tertipu karena menyangka perbuatan mereka berpahala di sisi Allah SWT sebagaimana firmannya dalam Al-Quran :
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ
artinya: "Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah,tapi Allah lah yang menipu mereka.” (QS An Nisa’ 4:142)
Allah menipu mereka maksudnya Allah akan membatalkan / menghilangkan pahala amal karena riya’.

Dalam sebuah atsar diriwayatkan bahwa Umar ra melihat seorang laki-laki menundukkan tengkuknya. Umar berkata: Hai pemilik tengkuk, angkatlah tengkukmu, karena khusyu’ itu tidak di dalam tengkuk, tapi khusyu’ itu di dalam hati

Sayyidina Ali ra berkata, tanda orang riya’ itu ada 3: Malas bila sendirian, tangkas bila banyak orang, menambah amal bila dipuji dan berkurang bila dicela

2.Lawan dari Riya’ adalah Ikhlas.
Ikhlas hakekatnya adalah rahasia antara kita dengan Allah SWT. Menujukan seluruh amal Amar Ma’ruf Nahi Munkar Lillaahita’ala
Tanda orang yang ikhlas dalam beramal adalah tidak ingin amalannya dipuji oleh orang lain.
Allah SWT telah berfirman dalam Al-quran:
وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
artinya: "Mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan agama kepadaNya." (Al Bayyinah: 5)
Amal yang sedikit tapi ikhlas lebih baik daripada amal yang banyak tapi disertai riya’ / tidak ikhlas kepada Allah, sebab amal yang sedikit tetapi ikhlas itu akan dilipatgandakan oleh Allah atas kemurahanNya seperti dalam Firman Allah :
إِنَّ اللَّهَ لا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا
artinya: ‘Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesaar zarrah. Dan jika ada kebajikan (sekecil zarrah pun), niscaya Allah akan melipatgandakannya dan memberikan pahala yang besar di sisiNya.” (QS. An Nisa’, 4:40)
Oleh karenanya hendaklah kita selalu memulai setiap amalan dengan niat yang benar, ikhlas semata karena Allah dan mengharapkan keridhaan dan pahala hanya dari Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW : “Sesungguhnya amal-amal perbuatan itu (tergantung) dengan niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan.”

Tuesday, February 9, 2010

Penghapus dosa dan Pengangkat derajat

Dari Muadz bin Jabal ra berkata: Pada suatu pagi Rasulullah SAW terhalang dari kami shalat Shubuh shg kami hampir melihat matahari. Beliau sgr keluar, lalu mengumpulkan untuk shalat, maka Rasulullah SAW shalat dan beliau meringankan shalatnya. Ketika beliau salam, beliau bersabda kepada kami; “Tetaplah pada shaf2 mu sbgmn sekarang ini.” kemudian beliau berpaling kepada kami dan bersabda; “Aku akan menceriterakan kepadamu sesuatu yang menahanku dari kamu pada pagi ini. Aku bangun malam berwudhu, dan shalat sekuatku, lalu aku mengantuk dalam shalatku shg aku merasa berat, tiba2 ada Tuhanku Yang Maha Suci dan Maha Tinggi dalam sebaik-baik bentuk dan berfirman:
“Hai Muhammad” aku menjawab: “aku penuhi undanganMu Ya Tuhan”. DIA berfirman; “Dalam hal apakah Al Mala’ul A’laa itu bertengkar ?” aku menjawab; “Tidak tahu”. DIA memfirmankannya 3x.
Beliau bersabda; “aku melihat DIA meletakkan telapak tanganNya di antara kedua tulang belikatku, shg aku dapat kesejukan jari-jariNya diantara kedua susuku, maka jelaslah bagiku segala sesuatu dan aku mengetahuinya. DIA berfirman: “Wahai Muhammad”. Aku menjawab: “ Tentang penghapus2 dosa’. DIA berfirman; “Apakah itu?” DIA berfirman; “Melangkahkan kaki kepada kebaikan2, duduk di masjid sesudah shalat, menyempurnakan wudhu atas hal2 yg tdk disenangi’.

DIA berfirman: ‘Dalam apa lagi?” Saya menjawab; “Memberikan makanan, Halus pembicaraan dan Shalat di malam hari dikala manusia sedang tidur.”
DIA berfirman: ‘Mintalah!” Aku menjawab, “Ya Allah, aku mohon padaMu akan kebaikan dalam berbuat, dan meninggalkan kemungkaran, cinta kepada orang2 miskin, Engkau mengampuni dan mengasihani aku. Jika Engkau menghendaki fitnah suatu kaum, maka matikanlah aku tanpa terfitnah. Aku mohon kepadaMu akan kecintaanMu, kecintaan orang yang mencintaiMu, dan cinta kepada amal yang mendekatkan kepada kecintaanMu.”
Rasulullah SAW bersabda; “Seluruhnya itu benar, maka pelajarilah dan ajarkanlah.” (Hadits ini ditahrijkan oleh At Tirmidzi).
Menurut At Tirmidzi, hadits ini Hasan Shahih.(dinukil dari kitab kelengkapan hadist-Al haditsul qudsiyah)

Kajian:
1.Al Mala’ul A’laa adalah malaikat2 mulia yang mengelilingi Arasy. Yang dipertengkarkan oleh mereka ada 2 segi yaitu; mereka bertengkar karena tidak mengetahui besarnya pahala perbuatan ini dan mereka berangan-angan menjadi penduduk bumi shg mereka dpt berlomba-lomba mengerjakan amal yang begitu besar pahalanya. Wallaahua’lam
2.3 hal pertama dalam hadist ini (demikian juga yang diriwayatkan dari hadist serupa dari Ibnu Abbas ra) menerangkan tentang amal2 yang InsyaAllah dapat menghapus dosa
a. Melangkahkan kaki menuju kebaikan: menghadiri jamaah shalat, pengajian, menjenguk orang sakit, takziah dll
b. Duduk di masjid setelah shalat; beribadah (berdoa) sambil menanti shalat berikutnya (bukan tidur atau ngobrol urusan dunia)
c. Menyempurnakan wudhu atas hal2 yg tdk disenangi; meredakan amarah atau hawa nafsu yang dapat menjerumuskan kita kepada hal2 yang berakibat tidak baik, menenangkan hati dan pikiran yang bergejolak/ruwet.
3.3 hal kedua menerangkan tentang amal2 yang InsyaAllah mampu mengangkat derajat seorang hamba dihadapan Allah SWT dan manusia.
4.Tuntunan Rasulullah tentang sebuah doa setelah shalat sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah. Sebuah tuntunan Amar Ma’ruf Nahi Munkar yang sangat patut kita amalkan.


Berikut petikan doa dari hadist yang panjang tersebut.

"Allaahumma as'aluka fi'lal khairat, wa tarkal munkarat, wa hubbal masakiin, wa antaghfirlii, wa tarhamnii, wa idzaa aradta fitnatal qaum, fatawaffanii ghaira maftuun, Allaahumma as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka, wahubba amalin yuqarribu ilaa hubbika"